“In de RT praktijk Velp helpen wij kinderen die in het basisonderwijs kampen met leerproblemen op taal- en rekengebied, in samenwerking met u als ouder, de leerkracht van uw kind en andere begeleiders. Begeleiding op momenten die passen bij het leerprobleem, de school en uiteraard het kind zelf.”
Communicatie is uitermate belangrijk als het gaat om Remedial Teaching buiten de school. Uw kind heeft om wat voor reden dan ook een achterstand opgelopen, die zowel door de leerkracht, door u als ouder, en door ons moet worden ‘ingelopen’. Het zou raar zijn, als wij elkaar daarbij niet hielpen. Daarom gebruiken we bij de intake altijd de onderzoeksgegevens die voorradig zijn van school, van eventuele externe bureaus en uw indrukken als ouder. Dit vullen we aan met eigen didactisch onderzoek, testen en toetsen. Uit deze informatie formuleren we een eerste handelingsplan. Maar niet alleen bij het begin van het traject overleggen we. Twee keer per jaar evalueren we het gemaakte handelingsplan met alle betrokkenen.
Deze evaluatie wordt altijd schriftelijk vastgelegd in een verslag , dat alle betrokkenen krijgen. Dit bevordert de duidelijkheid, en vergroot de kans op succes van ‘ons gezamenlijk doel’. Deze samen-werking is in onze visie essentieel. 

RT les kan in onze praktijk eens per week of eens per twee weken, afhankelijk van de aard van het probleem en gemeenschappelijke agenda’s. Ook wordt gekeken naar het kind zelf, immers kan niet elk kind goed ‘werken’ na schooltijd. Daarom is het ook mogelijk onder schooltijd RT les te krijgen op de praktijk.  Een sterk punt van onze praktijk is, dat wij de leerlijnen van school kunnen ‘overnemen’. Wij bepalen dan, uiteraard in samenspraak met de leerkracht van uw kind, de lesstof van bijvoorbeeld rekenen. Voordelig is in dat geval, dat uw kind meer succeservaringen opdoet, en daarbij de leerkracht van uw kind wordt ontlast. Zo worden positieve resultaten bevorderd en gaat het zelfbeeld van uw kind omhoog.
Door te werken met ‘humor’ bevorderen we ook een positieve werkhouding. Een van de dingen die we daarbij inzetten is de ‘smoezenkaart’. Elke leerling krijgt zo’n kaart van ons, en kan daarmee op een ludieke manier een keer het huiswerk niet maken. Zoals in het echte leven zelf…

En verder… is er altijd tussendoor overleg, via telefoon, mondeling of de mail. Want praten met én over uw kind is belangrijk, allemaal hebben we immers hetzelfde doel!

Remedial Teacher Velp

K.v.K. 09199904 / 2012©RemedialTeacher