“Ik ben Tamara Bertels, geboren op
15 november 1965. Inmiddels werk ik
twee middagen in de praktijk, naast
mijn baan op een Montessorischool.
Naast de Pabo heb ik de opleiding
Remedial Teaching gedaan, met een
extra dyslexiespecialisatie. Kinderen
met problemen op taalgebied zijn bij
mij dan ook aan het juiste adres.
Altijd ben ik op zoek naar ‘de andere
weg die naar Rome leidt.’ Het
aangeboden taalprogramma op
school beklijft niet. Ik ga op zoek
naar een nieuwe leerstrategie, die
beter aansluit bij de manier van
leren van uw kind, individueler,
passender. Daarbij probeer ik
‘beelden’ in te zetten die voor het
kind herkenbaar zijn. Dat komt voort
uit mijn passies:
fotografie en film. Ook ik ben
beeldend ingesteld en zo komen
passie en werk samen.”
“Mijn naam is Dominique Denis, ik
ben eigenaar van de RT praktijk, 59
jaar jong en geboren in Belgisch
Kongo. Gezien de beroepen van mijn
ouders kun je zeggen dat ik uit een
echte rekenfamilie kom, en daar ligt
misschien ook wel mijn hart.
Dyscalculie is mijn specialiteit, en ik
vind het boeiend om te observeren
welke oplossingstrategieën kinderen
kiezen bij het uitrekenen. Kinderen
die vastlopen probeer ik weer in hun
groei te laten komen. Dat gaat in
een open sfeer, met veel humor, met
de veiligheid om alles te kunnen
bespreken. Ook koppel ik soms
ouders aan elkaar, die dezelfde
problematiek zijn tegengekomen. Zo
leren alle betrokkenen van elkaar.
Ook vind ik het belangrijk, dat hulp
niet stopt bij het verlaten van het
basisonderwijs.”
K.v.K. 09199904 / 2012©RemedialTeacher